عکس برگزیده
کد خبر: ۱۶۴۰۰
تاریخ انتشار: ۱۸:۲۳ ۰۴ آبان ۱۴۰۰

خانواده های ایرانی کوچک شدند/ تصاویر

این روز‌ها خانواده‌های ایرانی تغییر شکل می‌دهند. شرایط اجتماعی و اقتصادی سبب تحولات جدی و رو به تقلیل در ساختار خانواده شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک فاصله زمانی ۶۰ ساله متوسط تعداد افراد در خانوار‌های ایرانی از متوسط ۴.۸ به ۳.۸ نفر کاهش پیدا کرده است.

خانواده های ایرانی کوچک شدند/ تصاویر

جامعه۲۴ خانواده به عنوان نهاد يا گروه اجتماعي دائماً در حال تغيير و تحول است. مطالعه ساختار خانواده و کم وکيف کارکردها در ارتباط با اعضايش و جامعه، مهم ارزيابي مي گردد. این روزها تعداد اعضای خانواده به زحمت از مرز پنج نفر عبور می کند. در شکل جدید خانواده های امروزی پدربزرگ و مادربزرگ جایگاهی ندارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک فاصله زمانی ۶۰ ساله متوسط تعداد افراد در خانوارهای ایرانی از متوسط ۴.۸ به ۳.۸ نفر کاهش پیدا کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران زمانی ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ بُعد خانوار دستخوش نوسان بوده و در مقاطعی تا بیش از پنج نفر نیز ثبت شده است.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۵ متوسط تعداد افراد در خانوارهای ایرانی در کل کشور ۴.۸ نفر بوده که این تعداد در سال ۱۳۴۵ و ۱۰ سال بعد در سال ۱۳۵۵ به طور متوسط پنج نفر اعلام شده است. در سال ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰ متوسط تعداد افراد در خانوارها ۵.۱ و ۵.۲ نفر بوده که در سال ۱۳۷۰ بالاترین بُعد خانوار طی ۵۰ سال گذشته ثبت شده است. اما از این سال به بعد تعداد افراد در خانواده‌ها به تدریج کم شده و به ۴.۸ نفر رسیده است.

در ادامه نیز در سال ۱۳۸۵ بُعد خانوار به طور متوسط چهار نفر، ۱۳۹۰، ۳.۵ نفر و در سال ۱۳۹۵ به ۳.۳ نفر کاهش دارد. اما بررسی جزییات این گزارش نشان می‌دهد که متوسط تعداد افراد در خانوارهای شهری نیز از ۴.۷ نفر در سال ۱۳۳۵ به ۳.۳۳ در سال ۱۳۹۵ کاهش دارد و طی این سال‌ها بالاترین متوسط تعداد افراد یک خانواده به سال ۱۳۷۰ با ۴.۹ نفر برمی‌گردد.

همچنین در خانوارهای روستایی بُعد خانوار از ۴.۸ در سال ۱۳۳۵ به ۳.۴ در سال ۱۳۹۵ کاهش دارد و طی این سال‌ها بالاترین متوسط تعداد افراد خانوارهای روستایی در سال ۱۳۷۰ با ۵.۶ نفر ثبت شده است. در تصاویر روز عکس هایی از خانواده های ایرانی را ببینید.

برچسب
دیدگاه کاربران