در مورد قیمت دلار در جامعه ۲۴ بیشتر بخوانید
بررسی بازار ارز حاکی از آن است که قیمت دلار از ۲۸ هزار تومان در بازار آزاد گذر کرده است.
کد خبر: ۳۸۴۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

قیمت دلار ، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۸۳۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

قیمت دلار ، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۸۲۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

قیمت دلار ، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۸۱۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۶

قیمت دلار ، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۸۰۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

قیمت دلار ، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۷۹۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

قیمت دلار ، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۷۸۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۳

قیمت دلار ، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۷۸۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

قیمت دلار ، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۷۷۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

قیمت دلار ، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۷۶۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

قیمت دلار ، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد
کد خبر: ۳۷۵۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۹

قیمت دلار ، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۷۴۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

قیمت دلار ، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۷۳۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

قیمت دلار ، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۷۱۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

قیمت دلار ، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۷۰۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

قیمت دلار ، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۶۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

قیمت دلار ، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۶۸۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۳

قیمت دلار ، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۶۷۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۲

قیمت دلار ، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۶۷۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

قیمت دلار ، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۶۵۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

پربازدید ترین
پربحث ترین