در مورد قیمت یورو در جامعه ۲۴ بیشتر بخوانید
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۹۷۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۹۶۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۰

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۹۵۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۹۵۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۹۴۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۹۲۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۹۱۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۸۹۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۸۹۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۸۸۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۸۶۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۸۵۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۸۴۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۹

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۸۳۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۸۲۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۸۱۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۶

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۸۰۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۷۹۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۷۸۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۳

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمت‌های رسمی ارز سهمیه‌ای تفاوت دارد.
کد خبر: ۳۷۸۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

پربازدید ترین
پربحث ترین