کد خبر: ۱۸۵۹۰
تاریخ انتشار: ۲۱:۰۵ ۲۳ آبان ۱۴۰۰

ضرب و شتم دانش آموزی در سیستان و بلوچستان

برای دبیر خاطی، تذکر درج در پرونده، جابجایی به آموزشگاه دیگر و گرفتن تعهد مصوب شده است.

کتک زدن دانش آموز در سیستان

جامعه ۲۴-دانش آموز فنوجی (سیستان و بلوچستان ) توسط دبیرش مورد ضرب وشتم قرار گرفت.

مدیرآموزش و پرورش فنوج گفت: این معلم با اقرار به تنبیه بدنی دانش آموزش، اظهار پشیمانی کرده و بیان داشته که در آن لحظه به علت رعایت نکردن سکوت، کنترل خود را از دست داده است.

مبارکی افزود: برای دبیر خاطی، تذکر درج در پرونده، جابجایی به آموزشگاه دیگر و گرفتن تعهد مصوب شده است.

دیدگاه کاربران