کد خبر: ۱۸۸۹۰
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۵ ۲۶ آبان ۱۴۰۰

دلایل عدم مراجع به مراکز مشاوره چیست؟

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان با اشاره به نتایج پیمایش "دیدگاه جوانان در خصوص اثربخشی کارگاه‌های آموزشی ازدواج"، گفت: در میان افرادی که با وجود احساس نیاز به مشاوره، از رفتن به مراکز مشاوره خودداری کردند، ۲۴ درصد «نشناختن مشاوره خوب» و ۱۶.۷ درصد «هزینه‌های بالای خدمات مشاوره» را دلیل عدم رجوع به مراکز مشاوره عنوان کرده‌اند.

دلایل عدم مراجع به مراکز مشاوره چیست؟

جامعه ۲۴- اعظم کریمی با اشاره به نتایج مطالعه ای که به روش پیمایش از میان شرکت کنندگان کارگاه های آموزشی ازدواج در ۲۰ استان و با همکاری مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) درباره اثر بخشی مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده انجام شده است، اظهار کرد: پیمایش "دیدگاه جوانان در خصوص اثربخشی کارگاه‌های آموزشی ازدواج " و نقش مشاوره ازدواج و مراجعه به این مراکز به سفارش وزارت ورزش و جوانان توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) انجام و در آن نتایج قابل تاملی از اثرگذاری مشاوره پیش از ازدواج در انتخاب آگاهانه و حل مسائل خانوادگی با مراجعه به مراکز مشاوره استخراج شده است.

وی ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان با برگزاری کارگاه‌های آموزشی ازدواج و معرفی افراد شرکت کننده در کارگاه‌ها به مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده جهت دریافت مشاوره های رایگان تلاش کرده به فرهنگسازی مشاوره ازدواج و خانواده در کشور به ویژه در میان جوانان و زوج های جوان بپردازد و به انتخاب آگاهانه و پیشگیری از طلاق کمک کند. همچنین زوج های جوان نیز برای حل مسائل خود به مراکز مشاوره ارجاع می شوند و خدمات مشاوره و روانشناختی دریافت می کنند.


بیشتر بخوانید: تاثیر کرونا بر آسیب‌های روحی و روانی دانشجویان


کریمی با بیان اینکه از آنجا که ضرورت داشت اثربخشی این قبیل مراکز و مشاوره‌ها در قالب پیمایشی استخراج شود، با همکاری مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) طی مطالعه‌ای که به روش پیمایش از میان شرکت کنندگان در کارگاه‌های آموزشی ازدواج در ۲۰ استان انجام شد، درباره نتایج این پیمایش توضیح داد: در بحث کمک مراجعه به مراکز مشاوره پیش از ازدواج برای انتخاب درست، ۸۳.۷ درصد از پاسخگویان مجرد معتقدند که رجوع به مراکز مشاوره پیش از ازدواج در انتخاب درست به آنان کمک زیادی کرده است. از سوی دیگر در خصوص «تجربه» نیاز شرکت کننده به مشاوره درباره مسائل زندگی؛ اکثر آنها یعنی ۷۳.۹ درصد در طول زندگی شان با مسائلی روبه رو شده اند که نیاز به مشاوره را ضروری دانسته اند و از این تعداد ۷۴.۱ درصد از آنان جهت حل مشکل، به مراکز مشاوره رجوع کرده اند و ۲۵.۹ درصد با وجود احساس نیاز به مشاوره، به مراکز مشاوره نرفته اند.

به گفته کریمی، در میان افرادی که با وجود احساس نیاز به مشاوره، از رفتن به مراکز مشاوره خودداری کردند، ۲۴ درصد «نشناختن مشاوره خوب» و ۱۶.۷ درصد «هزینه های بالای خدمات مشاوره» را دلیل عدم رجوع به مراکز مشاوره عنوان کرده‌اند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: همچنین «نداشتن وقت کافی» و «عدم دسترسی به خدمات مشاوره» به ترتیب با ۱۵.۶ و ۱۴.۶ درصد در مراتب بعدی قرار گرفتند.

منبع: ایسنا
دیدگاه کاربران